Přejít k obsahu


Vector Field Second Order Derivative Approximation and Geometrical Characteristics

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Vector Field Second Order Derivative Approximation and Geometrical Characteristics. In Computational Science and Its Applications -- ICCSA 2017: 17th International Conference. Cham: Springer, 2017. s. 148-158. ISBN: 978-3-319-62391-7 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Vector Field Second Order Derivative Approximation and Geometrical Characteristics
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Vektorové pole jsou nejčastěji lineárně aproximovány kvůli klasifikaci a popisu. Tato aproximace nám dává pouze základní informaci o vektorovém poli. Ukážeme jak aproximovat vektorové pole pomocí druhé derivace, tj. Hessianovy a Jakobiho matice. Tato aproximace nám dává mnohem detailnější popis vektorového pole. Navíc, ukážeme podobnost této aproximace s předpisem pro kuželosečky.
Abstrakt EN: Vector field is mostly linearly approximated for the purpose of classification and description. This approximation gives us only basic information of the vector field. We will show how to approximate the vector field with second order derivatives, i.e. Hessian and Jacobian matrices. This approximation gives us much more detailed description of the vector field. Moreover, we will show the similarity of this approximation with conic section formula.
Klíčová slova

Zpět

Patička