Přejít k obsahu


Classification of Critical Points Using a Second Order Derivative

Citace:
ŠMOLÍK, M., SKALA, V. Classification of Critical Points Using a Second Order Derivative. In Procedia Computer Science 108C. Zurich: Elsevier, 2017. s. 2373-2377. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Classification of Critical Points Using a Second Order Derivative
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zurich
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Michal Šmolík , Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Tento článek presentuje novou metodu pro klasifikaci kritických bodů. Vektorové pole je obvykle klasifikováno použitím pouze Jacobiho matice aproximovaného vektorového pole. Tato práce ukáže jak může být použita aproximace pomocí derivace druhého řádu pro mnohem detailnější klasifikaci. Je prezentován také algoritmus pro výpočet křivostí hlavních os.
Abstrakt EN: This article presents a new method for classification of critical points. A vector field is usually classified using only a Jacobian matrix of the approximated vector field. This work shows how an approximation using a second order derivative can be used for more detailed classification. An algorithm for calculation of the curvature of main axes is also presented.
Klíčová slova

Zpět

Patička