Přejít k obsahu


Characterization of thermochromic VO2 (prepared at 250 °C) in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry

Citace:
HOUŠKA, J., KOLENATÝ, D., REZEK, J., VLČEK, J. Characterization of thermochromic VO2 (prepared at 250 °C) in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry. APPLIED SURFACE SCIENCE, 2017, roč. 421, č. NOV 1 2017, s. 529-534. ISSN: 0169-4332
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Characterization of thermochromic VO2 (prepared at 250 °C) in a wide temperature range by spectroscopic ellipsometry
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Ing. David Kolenatý , Ing. Jiří Rezek Ph.D. , Prof. RNDr. Jaroslav Vlček CSc.
Abstrakt CZ: Článek se zabývá termochromickým VO2 připraveným pomocí reaktivního vysokovýkonového pulzního magnetronového naprašování a charakterizovaným pomocí spektroskopické elipsometrie. Soustředíme se na disperzi optických konstant v širokém rozsahu teplot a na z nich plynoucí transmitanci. Zatímco termochromické chování VO2 jako takové je známo (zejména nad pokojovou teplotou, RT), v tomto článku prezentujeme (i) optické vlastnosti dosažené při nízké depoziční teplotě 250 °C a bez předpětí na substrátu (což dramaticky zvyšuje aplikační potenciál těchto povlaků) a (ii) změny těchto vlastností nejen nad ale také pod RT (až k -30 °C). Výsledky jsou důležité pro design termochrmických povlaků, a cest pro jejich přípravu za podmínek vhodných pro průmysl, pro nejrůznější technologické aplikace.
Abstrakt EN: The paper deals with thermochromic VO2 prepared by reactive high-power impulse magnetron sputtering and characterized by spectroscopic ellipsometry. We focus on the dispersion of optical constants in a wide temperature range and on the transmittance predicted using the optical constants. While the thermochromic behavior of VO2 in itself has been reported previously (particularly above the room temperature, RT), in this paper we present (i) optical properties achieved at a low deposition temperature of 250 °C and without any substrate bias voltage (which dramatically increases the application potential of the coating) and (ii) changes of these properties not only above but also below RT (down to -30 °C). The results are important for the design of thermochromic coatings, and pathways for their preparation under industry-friendly conditions, for various technological applications.
Klíčová slova

Zpět

Patička