Přejít k obsahu


A Clustering Approach to Path Planning for Groups

Citace:
SZKANDERA, J., KAAS, O., KOLINGEROVÁ, I. A Clustering Approach to Path Planning for Groups. In Computational Science and Its Applications, ICCSA 2017. Cham: Springer, 2017. s. 465-479. ISBN: 978-3-319-62394-8 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: A Clustering Approach to Path Planning for Groups
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Jakub Szkandera , Ing. Ondřej Kaas , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová ,
Abstrakt CZ: Článek představuje novou metodu plánování cest pro davy v dynamickém prostředí, které je reprezentované grafem vrcholů a hran, kde se může měnit ohodnocení hran a topologie grafu. Metoda je také použitelná pro prostředí s jinou reprezentací. Využití shlukování umožňuje metodě použít vypočtenou cestu pro skupinu agentů. Tímto způsobem dochází k úspoře rychlosti a paměti za cenu některé neoptimálnosti cesty. Experimenty ukázaly dobré chování metody, pokud jde o urychlení výpočtu či velikost relativní chyby.
Abstrakt EN: The paper introduces a new method of planning paths for crowds in dynamic environment represented by a graph of vertices and edges, where the edge weight as well as the graph topology may change, but the method is also applicable to environment with a different representation. The utilization of clusterization enables the method to use the computed path for a group of agents. In this way a speed-up and memory savings are achieved at a cost of some path suboptimality. The experiments showed good behaviour of the method as to the speed-up and relative error.
Klíčová slova

Zpět

Patička