Přejít k obsahu


Nearest Neighbour Graph and Locally Minimal Triangulation

Citace:
KOLINGEROVÁ, I., FERKO, A., VOMÁČKA, T., MAŇÁK, M. Nearest Neighbour Graph and Locally Minimal Triangulation. In Computational Science and Its Applications – ICCSA 2017, 17th International Conference, Trieste, Italy, July 3-6, 2017, Proceedings, Part II. Cham: Springer, 2017. s. 455-464. ISBN: 978-3-319-62394-8
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Nearest Neighbour Graph and Locally Minimal Triangulation
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Andrej Ferko , Ing. Tomáš Vomáčka , Mgr. Martin Maňák Ph.D.
Abstrakt CZ: Graf nejbližších sousedů (NNG) je užitečný nástroj zvláště pro testy detekce kolizí. Je známo, že NNG v pžípadě, že se uvažuje jeho neorientovaná verze, je podgrafem Delaunayovy triangulace a tento vztah lze využít pto efektivní výpočet NNG grafu. Článek se zaměřuje na vztah NNG k lokálně minimální triangulaci (LMT) a ukazuje, že NNG sice není podgrafem LMT, ale ve většině případů LMT obsahuje všechny nebo skoro všechny NNG hrany. Tato skutečnost může být využita pro výpočet NNG zejména v kinetických problémech, protože výpočet LMT je snazší.
Abstrakt EN: Nearest neighbour graph (NNG) is a useful tool namely for collision detection tests. It is well known that NNG, when considered as an undirected graph, is a subgraph of Delaunay triangulation and this relation can be used for efficient NNG computation. This paper concentrates on relation of NNG to the locally minimal triangulation (LMT) and shows that, although NNG can be proved not to be a LMT subgraph, in most cases LMT contains all or nearly all NNG edges. This fact can also be used for NNG computation, namely in kinetic problems, because LMT computation is easier.
Klíčová slova

Zpět

Patička