Přejít k obsahu


Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data

Citace:
KOHOUT, J., CHOLT, D. Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data. Computer Methods and Programs in Biomedicine, 2017, roč. 150, č. October 2017, s. 85-95. ISSN: 0169-2607
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Bc. David Cholt
Abstrakt CZ: Pozadí a cíle: Fyziologická průřezová oblast (PCSA) svalu hraje významnou roli při stanovování vlivu svalových vláken na pohyb kostry. Tento parametr je typicky vypočten z délek několika málo svalových vláken vybraných na povrchu svalu. Nejnovější studie ale ukázaly, že délky svalových vláken na povrchu jsou často významně odlišné (p < 0.5) od těch v hlubších vrstvách. Důsledkem toho je, že stanovená PCSA je nepřesná. V tomto článku navrhujeme metodu pro automatickou rekonstrukci svalových vláken v celém objemu svalu z těch vybraných na povrchu svalu. Metody: Metoda provádí centripetální Catmull–Rom interpolaci vstupních vláken uvnitř objemu svalu reprezentovaného svým 3D povrchovým modelem, přičemž automaticky distribuuje interpolovaná vlákna mezi jednotlivé hlavy svalu a v případě velkých úponových oblastí s velmi ostrými úponovými úhly je zakracuje. Výsledky: Naše C++ implementace běží v několika málo sekundách na běžném hardware a poskytuje realistické výsledky pro všechny umělé i reálné datové množiny, které jsme testovali. Závěry: Vlákna produkovaná metodou mohou být použity přímo pro stanovení personalizovaného mechanického fungování svalů. Naše implementace je veřejně dostupná pro výzkumníky na https://mi.kiv.zcu.cz/
Abstrakt EN: Background and objective: Physiological cross-sectional area (PCSA) of a muscle plays a significant role in determining the force contribution of muscle fascicles to skeletal movement. This parameter is typically calculated from the lengths of muscle fibres selectively sampled from the superficial layer of the muscle. However, recent studies have found that the length of fibres in the superficial layer often differs significantly (p < 0.5) from the length of fibres in the deep layer. As a result, PCSA estimation is inaccurate. In this paper, we propose a method to automatically reconstruct fibres in the whole volume of a muscle from those selectively sampled on the superficial layer. Methods: The method performs a centripetal Catmull–Rom interpolation of the input fibres within the volume of a muscle represented by its 3D surface model, automatically distributing the fibres among multiple heads of the muscle and shortening the deep fibres to support large attachment areas with extremely acute angles. Results: Our C++ implementation runs in a couple of seconds on commodity hardware providing realistic results for both artificial and real data sets we tested. Conclusions: The fibres produced by the method can be used directly to determine the personalised mechanical muscle functioning. Our implementation is publicly available for the researchers at https://mi.kiv.zcu.cz/.
Klíčová slova

Zpět

Patička