Přejít k obsahu


Addition of transition metals into amorphous alloys of light elements

Citace:
HOUŠKA, J., KOS, Š. Addition of transition metals into amorphous alloys of light elements. Praha, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Addition of transition metals into amorphous alloys of light elements
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Jiří Houška Ph.D. , Doc. Mgr. Šimon Kos Ph.D.
Abstrakt CZ: Přidání atomů přechodových kovů do slitin lehkých prvků Si, B, C a N kvalitativně změní elektronický transport. Experimentální výzkum tenkých vrstev těchto slitin vytvořených magnetronovým naprašováním a ab-initio výpočty ukazují, že v případě přidání Zr je elektrická vodivost blízko Mott-Ioffe-Regelovy limity a d-stavy dominují na Fermiho energii. Tendence krystalizovat se zmenšuje zvýšením stabilizujícího velkého množství N a postupem nahoru ve sloupci periodické tabulky od Hf přes Zr k Ti. Nejvíce lokalizované stavy 3d na Ti nicméně vedou k nejvíce delokalizovaným stavům na Fermiho energii s nejméně potlačenou hustotou stavů, což vede k zvýšení vodivosti.
Abstrakt EN: Addition of early transition metal atoms into alloys of light elements Si, B, C, and N changes qualitatively electronic transport. Experimental investigations of magnetron-sputtered thin films of these alloys and ab-initio calculations show the electrical conductivity close to the Mott-Ioffe-Regel limit and the dominance of the d-states at the Fermi energy for addition of Zr. The tendency of the alloys to crystallize is decreased by a stabilizing high content of N and by going up the periodic table from Hf via Zr to Ti. The most localized Ti 3d states, however, give rise to the most delocalized states at the Fermi energy with the least suppressed density of states increasing conductivity.
Klíčová slova

Zpět

Patička