Přejít k obsahu


Specifika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální gramotnosti

Citace:
KROTKÝ, J. Specifika vzdělávací oblasti Člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální gramotnosti. Bukovanský mlýn, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor determinuje ekonomická východiska pro transformaci školství obecně i z perspektivy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce (World of Work). Zamýšlí se nad možnostmi implementace inovativních metod a postupů do technického vzdělávání na základních školách v České republice s ohledem na rozvoj digitální gramotnosti. Transformuje standardní ekonomický a vývojový životní cyklus produktu na schéma kompatibilní se školní přípravou žáků v oblasti techniky a upozorňuje na specifika spjatá s rozvojem digitální gramotnosti a informatického myšlení. Na praktických příkladech a úlohách pro žáky z realizovaných mezinárodních projektů MaSciL (Mathematics and Science for Life ) a WoW (World of Work) ukazuje implementaci výzkumného procesu a badatelské výuky. Multioborové pojetí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je podloženo výsledky mezinárodního šetření s cílem komparace obsahu vzdělávacích plánů Česka, Slovenska a Německa.
Klíčová slova

Zpět

Patička