Přejít k obsahu


Nosič palubní desky III. Náhrada ocelové části kompozitovou

Citace:
LAŠ, V., ADÁMEK, V., BARTOŠEK, J., LAŠOVÁ, V., JANDA, P. Nosič palubní desky III. Náhrada ocelové části kompozitovou. Volkswagen AG, 2016.
Druh: ZPRÁVA
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Dashboard carrier III. Replacement of steel part with composite
Rok vydání: 2016
Název zdroje: Volkswagen AG
Autoři: Prof. Ing. Vladislav Laš CSc. , Ing. Vítězslav Adámek Ph.D. , Ing. Jan Bartošek Ph.D. , Doc. Ing. Václava Lašová Ph.D. , Ing. Petr Janda
Abstrakt CZ: Ve 3 etapě byla provedena dynamická analýza ocelového hybridního nosiče palubní desky automobilu. Konstrukční prvek byl dynamicky zatěžován ve vybraných řezech. Dynamické účinky byly získány numerickou simulací nárazu automobilu při rychlosti 64 km/h do pevné překážky a poskytl je zadavatel. Byla provedena kontrola pevnosti obou částí nosiče. Pozornost byla věnována hlavně pevnosti lepeného spoje mezi ocelovou a kompozitovou částí. Výpočtu pevnosti lepeného spoje předcházela analýza jeho modelování. Byly voleny různé typy spojů a různé typy prvků. Byl sledován vliv velikosti prvku na velikost napětí v ocelové části, kompozitové a zároveň v lepidle. Nakonec byl zvolen model, kdy vrstva lepidla mezi kompozitovou a ocelovou částí byla modelována pomocí objemových prvků.
Abstrakt EN: In the 3rd stage dynamic analysis of a steel hybrid dashboard carrier was performed. The structural component was dynamically loaded in selected sections. The dynamic effects were obtained by numerical simulation of car impact at speed 64 km/h to a solid barrier. This data was provided by the customer. Strength analysis of both parts of the carrier was performed. Attention was paid mainly to strength of a glued joint between steel and composite parts. The calculation of strength of the glued joint was preceded by an analysis of its modelling. Various types of joints and elements were chosen. The influence of element size on the stress level in the steel part, composite parts and the glued joint was evaluated. Finally, the variant where the layer of adhesive between composite and steel parts were modelled by solid elements was chosen.
Klíčová slova

Zpět

Patička