Přejít k obsahu


Sňatková tabu v naraci a náboženském právu – ideál versus žitá realita

Citace:
FRITZOVÁ, M. Sňatková tabu v naraci a náboženském právu – ideál versus žitá realita. Memo, 2017, roč. 7, č. 1, s. 104-138. ISSN: 1804-753X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Marriage taboo in narration and religious law – ideal versus reality
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný článek je případovou studií, která se věnuje otázce sňatkové praxe v jedné neevropské společnosti (řeckokatolické komunitě v Bajt Sáhúr – Palestinská autonomie). Článek vychází z terénního výzkumu a odborné literatury. Kromě otázky, co je danou společností vnímané jako ideální sňatek a naopak zakázaný sňatek, analyzuje článek některé konkrétní případy sňatků členek zkoumané komunity.
Abstrakt EN: This essay describes a concrete marriage practice Greek-Christian Community in a town of Beit Sahour. This article is primarily based on a field research (between 2009 and 2012 in the West Bank), which is the main source of data. Apart from the question of what is perceived as an ideal marriage and a forbidden marriage, the article analyzes some specific cases of marriages of members of this community.
Klíčová slova

Zpět

Patička