Přejít k obsahu


Spor o pozitivismus a selhání komunikace v německé teorii vědy

Citace:
PAITLOVÁ, J. Spor o pozitivismus a selhání komunikace v německé teorii vědy. Plzeň, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jitka Paitlová Ph.D. ,
Abstrakt CZ: V přednášce bude představen – v Německu poměrně slavný, u nás dosud nepříliš známý – „spor o pozitivismus“ (Positivismusstreit) v německé filosofii vědy, který se rozhořel v roce 1961 v Tübingen. Bude poukázáno na několik zásadních nedorozumění, která tento spor provázela, zejména se jedná o účast Karla R. Poppera na straně „pozitivistů“. Protistranu „dialektiků“ reprezentoval Theodor W. Adorno, který v prvním kole sporu paradoxně s Popperem ve více bodech souzněl, než divergoval. Postupně se však obě strany stále více rozcházely, což se projevilo ve druhém kole sporu, kdy se slova ujali mladší a energičtější následovníci Poppera a Adorna, Hans Albert a Jürgen Habermas. Jedná se o poměrně složitý a zamotaný spor, který se táhl celá 60. léta minulého století, kdy teprve v roce 1969 vyšel sborník Der Positivismusstreit in der deutschen Soziologie s dlouhým Adornovým úvodem. Přednáška nebude zaměřena na detailní výklad jednotlivých příspěvků, nýbrž na obecnější analýzu jeho hlavních problémových oblastí – filosoficko-vědní, sociálně a politické. Cílem bude především ukázat, že původní spíše formální nedorozumění v komunikaci mezi Popperem a Adornem postupně přerostlo v obsahově neslučitelnou kontroverzi mezi Albertem a Habermasem.
Klíčová slova

Zpět

Patička