Přejít k obsahu


THERMO-MECHANICAL TREATMENT OF 42SICR AND 42MNSI STEELS

Citace:
KUČEROVÁ, L., JIRKOVÁ, H., JANDOVÁ, A. THERMO-MECHANICAL TREATMENT OF 42SICR AND 42MNSI STEELS. Acta Metallurgica Slovaca, 2017, roč. 23, č. 3, s. 244-250. ISSN: 1335-1532
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THERMO-MECHANICAL TREATMENT OF 42SICR AND 42MNSI STEELS
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Dr. Ing. Hana Jirková , Bc. Andrea Jandová
Abstrakt CZ: Dvě vysoce pevné nízko legované oceli s 0.4%C, 0.6%Mn, 2%Si a buď s 1.3% chromu, nebo bez chromu, byly použity pro posouzení vlivu chromu na mikrostrukturu získanou tepelně-mechanickým zpracováním. Byly vyzkoušeny různé teploty ohřevu, rychlosti chlazení a teploty bainitické prodlevy. Pro ocel s chromem byly získány vysoké meze pevností kolem 1700MPa, avšak s nízkou celkovou tažností kolem 9%. Ocel bez chromu se ukázala být vhodnější pro dosažení TRIP (transformation induced plasticity) mikrostruktury. V tomto případě byly dosaženy relativně vysoké pevnosti kolem 900 MPa s vysokými tažnostmi přesahujícími 30%. Výsledné mikrostruktury oceli bez chromu lépe odpovídaly typickým mikrostrukturám TRIP ocelí a byly tvořeny směsí bainitu a polygonálního feritu.
Abstrakt EN: Two high strength low alloyed steels with 0.4%C, 0.6%Mn, 2%Si and either 1.3% of chromium or without chromium were used in this work to evaluate the effect of chromium on the final microstructure obtained by thermo-mechanical processing. Various heating temperatures, cooling rates and bainitic hold temperatures were tested. High strengths around 1700 MPa were achieved for the chromium alloyed steel, however total elongation reached only 9%. Chromium-free steel turned out to be better suited for TRIP (transformation induced plasticity) processing. The relatively high strengths around 900 MPa were in this case accompanied by very high total elongations exceeding 30%. The final microstructure of chromium-free steel was also more typical for TRIP steel, as it consisted mainly of the mixture of bainite and polygonal ferrite.
Klíčová slova

Zpět

Patička