Přejít k obsahu


Analysis of Weld Line Influence on Strength of Nylon Parts

Citace:
RÁŽ, K., ZAHÁLKA, M., CHVAL, Z., KUČEROVÁ, L. Analysis of Weld Line Influence on Strength of Nylon Parts. Manufacturing Technology, 2017, roč. 17, č. 4, s. 561-565. ISSN: 1213-2489
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Analysis of Weld Line Influence on Strength of Nylon Parts
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Karel Ráž Ph.D. , Ing. Martin Zahálka Ph.D. , Ing. Zdeněk Chval Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Hlavním cílem článku je popis vlivu studeného spoje na mechanické vlastnosti plastových dílů. Z tohoto důvodu byl vytvořen speciální design vstřikovací formy. Tento návrh je schopen vytvořit vzorky s i bez studeného spoje. Tyto vzorky byly vystaveny testovacímu procesu dle normy ASTM D638. Pro oba typy vzorků byla zhodnocena pevnost a přetvoření. Jako referenční materiál byl použit nylon PA 6 bez vláknové výztuže. Lomová plocha byla zhodnocena s využitím mikroskopu, kde byl zhodnocen způsob poškození. V rámci mikrostruktury je patrná plastická deformace vzorku.
Abstrakt EN: Main aim of this article is description of weld line influence on mechanical properties of plastic parts. Special design of mold was created for this research. This mold is able to create specimens with and without weld lines. These specimens undergone tensile test according standard ASTM D638 with different results. Strength and strain results were compared for both types of specimens. Nylon PA6 without any internal reinforcement was used as reference material during testing. Both specimens were investigated also by microscope in order to see composition of weld line and plastic material. Microstructure showed geometry of weld line and also fracture surfaces indicated presence of plastic deformation
Klíčová slova

Zpět

Patička