Přejít k obsahu


HIGH VERSATILITY OF NIOBIUM ALLOYED AHSS

Citace:
KUČEROVÁ, L., OPATOVÁ, K., KÁŇA, J., JIRKOVÁ, H. HIGH VERSATILITY OF NIOBIUM ALLOYED AHSS. Archives of Metallurgy and Materials, 2017, roč. 62, č. 3, s. 1485-1491. ISSN: 1733-3490
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: HIGH VERSATILITY OF NIOBIUM ALLOYED AHSS
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Kateřina Opatová , Ing. Josef Káňa , Dr. Ing. Hana Jirková
Abstrakt CZ: Článek se zabývá vlivem parametrů zpracování na výslednou mikrostrukturu a vlastnosti pokročilé vysoce pevné oceli CMnSiNb. Bylo provedeno několik druhů zpracování s různým počtem deformačních kroků a různými režimy ochlazování, a to především tepelné zpracování, konvenční kalení, TRIP zpracování s prodlevou v oblasti bainitické transformace a TRIP zpracování s plynulým ochlazováním. Výsledné mikrostruktury byly tvořeny směsí feritu, bainitu, zbytkového austenitu a M-A složky. Tyto struktury dosahovaly pevností v rozmezí 780 ? 970 MPa a tažností A5mm nad 30%. Objemový podíl zbytkového austenitu dosahoval u všech vzorků hodnot kolem 13%. Jedinou výjimkou byl referenční kalený vzorek, který dosahoval nejvyšší pevnosti 1186 MPa při nejnižší tažnosti 20% a pouze 4% zbytkového austenitu.
Abstrakt EN: The effect of processing parameters on the final microstructure and properties of advanced high strength CMnSiNb steel was investigated. Several processing strategies with various numbers of deformation steps and various cooling schedules were carried out, namely heat treatment without deformation, conventional quenching and TRIP steel processing with bainitic hold or continuous cooling. Obtained multiphase microstructures consisted of the mixture of ferrite, bainite, retained austenite and M-A constituent. They possessed ultimate tensile strength in the range of 780-970 MPa with high ductility A5 mm above 30%. Volume fraction of retained austenite was for all the samples around 13%. The only exception was reference quenched sample with the highest strength 1186 MPa, lowest ductility A5 mm = 20% and only 4% of retained austenite
Klíčová slova

Zpět

Patička