Přejít k obsahu


Život za zdí – představení připravované publikace

Citace:
FRITZOVÁ, M. Život za zdí – představení připravované publikace. Sovinec, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: V předneseném příspěvku jsem představila svojí právě připravovanou monografii „Život za zdí – sociální identita řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr“. Jedná se o publikaci mojí disertační práce (obhájeno 2016, Etnologie FF-ZČU). Předkládaná monografie metodologicky vychází z antropologických a historických metod sběru dat – především pak ze zúčastněného pozorování, tematických a biografických rozhovorů s jednotlivými členy řeckokatolické církve a z odborné literatury. Základním výzkumným cílem této práce bylo přiblížení sociální identity řeckokatolické církve ve městě Bajt Sáhúr jako skupiny s konkrétními příklady aktivování jednotlivých identitárních segmentů u členů zkoumané skupiny v jejich každodenním životě. V předneseném příspěvku jsem představila zkoumanou komunitu, její každodenní život a rodinou historii rodiny Abu Talja, ve které jsem několik měsíců žila. Dále jsem se zabývala metodologickými a teoretickými východisky svého výzkumu. Teoreticky tato práce vychází především z obecné teorie sociální identity Henryho Tajfela a Johna Turnera a z dalších současných autorů především pak Richarda Jenkinse a Thomase Eriksena. Část věnující se paměti je inspirováno především dílem Maurice Halbwachse.
Klíčová slova

Zpět

Patička