Přejít k obsahu


Výzkum biografické identity v neevropské společnosti - biografická identita členek řeckokatolické církve ve městě Bajt Sáhúr (Palestinská autonomie)

Citace:
FRITZOVÁ, M. Výzkum biografické identity v neevropské společnosti - biografická identita členek řeckokatolické církve ve městě Bajt Sáhúr (Palestinská autonomie). Chotěboř, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. et Mgr. Marie Fritzová Ph.D.
Abstrakt CZ: Příspěvek vychází z biografií několika žen z Melchitské řeckokatolické komunity v Bajt Sáhúr. Výsledky výzkumu nelze vztahovat na všechny palestinské křesťany, na druhou stranu jistě některé základní premisy jsou společné pro celou arabskou společnost, které je zkoumaná společnost součástí.Úkolem předkládaného příspěvku není ani ortodoxně srovnávat jednotlivé církevní společenství fungující na Západním břehu, spíše jsem chtěla výzkum určitým způsobem vymezit, tj. ukázat, že probíhal v omezeném čase v konkrétním místě a v jedné konkrétní společnosti.
Klíčová slova

Zpět

Patička