Přejít k obsahu


Evaluation of laser marking influence on stainless steel corrosion properties

Citace:
ŠVANTNER, M., KUČERA, M., SMAZALOVÁ, E., HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., ČERSTVÝ, R. Evaluation of laser marking influence on stainless steel corrosion properties. In Surface Modification Technologies XXVIII. Tampere: Tampere University of Technology, 2015. s. 255-265. ISBN: 978-81-926196-1-3
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of laser marking influence on stainless steel corrosion properties
Rok vydání: 2015
Místo konání: Tampere
Název zdroje: Tampere University of Technology
Autoři: Ing. Michal Švantner Ph.D. , Ing. Martin Kučera , Ing. Eva Smazalová , Ing. Šárka Houdková Šimůnková Ph.D. , Ing. Radomír Čerstvý
Abstrakt CZ: Laserové značení je moderní technologie modifikace optických vlastností povrchu. Procesy, ke kterým dochází, způsobují změnu optický, ale dalších vlastností povrchu materiálu. V případě nerezové oceli může docházet k ovlivnění její korozní odolnosti. Analýza tohoto jevu je prezentována v příspěvku. Jsou ukázány testy a ověření možností různých metod hodnocení korozní odolnosti oceli po laserovém značení. Jsou prezentovány výsledky testů, které zahrnují korozní testy nebo GIXRD analýzy. Jsou diskutovány možnosti a omezení laserového značení nerezových ocelí s ohledem na ovlivnění jejich korozí odolnosti
Abstrakt EN: Laser marking is an advanced application of surface optical properties modification. Processes occurring during the laser beam-surface interaction cause surface color changes. These processes can affect also other material properties, such as undesirable reduction of corrosion resistance in the case of stainless steels. Influence of laser marking processing parameters on stainless steel corrosion properties is shown in this contribution. Different material analysis methods for the evaluation of changes to the corrosion properties of stainless steel were tested. The results, including corrosion tests and GIXRD analyses of laser treated materials, are presented. Possibilities and limitations of laser marking of stainless steel in the context of its corrosion resistance reduction are discussed.
Klíčová slova

Zpět

Patička