Přejít k obsahu


Motorcyclist barrier impact: a comparative study

Citace:
HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., VYCHYTIL, J., ŠPIČKA, J. Motorcyclist barrier impact: a comparative study. In Computational mechanics - EXTENDED ABSTRACTS. Plzeň: University of West Bohemia, 2017. s. 41-42. ISBN: 978-80-261-0748-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Motorcyclist barrier impact: a comparative study
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: University of West Bohemia
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Tomasz Bońkowski , Ing. Jan Vychytil Ph.D. , Ing. Jan Špička
Abstrakt CZ: Dopravní nehody způsobují jedno z nejvyšších počtů vážných zranění. Virtuální modely lidského těla hrají důležitou roli při vyhodnocování poranění během nárazovu, zejména u scénářů, kde se jedná o komplexní dynamické zatížení. Jedná se také o zranitelné účastníky silničního provozu, kde jsou řešeni motocyklisté. Předložený dokument ukazuje náraz motocyklu do bariéry s ohledem na různé druhy silniční bariéry.
Abstrakt EN: Road traffic accidents cause one of the highest numbers of severe injuries. Virtual human body models play an important role to assess injuries during impact loading especially for scenarios, where complex dynamical loading is taken into account. It concerns also vulnerable road users, where motorcyclists are addressed. The presented paper shows motorcyclist barrier impact analysing various type of road barrier.
Klíčová slova

Zpět

Patička