Přejít k obsahu


The new torus obstacle method used for musculoskeletal modeling

Citace:
HAVELKOVÁ, L., ŠPIČKA, J., HYNČÍK, L. The new torus obstacle method used for musculoskeletal modeling. In 23st CONGRESS OF EUROPEAN SOCIETY OF BIOMECHANICS. 2017. s. nestránkováno.
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The new torus obstacle method used for musculoskeletal modeling
Rok vydání: 2017
Místo konání: Seville
Autoři: Ing. Linda Havelková Ph.D. , Ing. Jan Špička , Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D.
Abstrakt CZ: Tato práce je zaměřena na svalově-kosterní modely a na novou metodu torus-obstacle, která řeší nedostatky existujíích metod pro výpočet trajektorie svalu. Metoda je založena na principu obstacle-set, prvně představenou Garnerem a Pandym (2000). V této práci je ukázána nová torus obstacle metoda namísto kulových, válcovitých a elipsoidových obstaclů, pro zajištění vhodnosti této metody pro modelování složitích kloubů a jejich dílčích pohybů. Tato metoda uvažuje anatomii reálných kostí svalů, tak jako pohyb částí těla a smrštování svalů.
Abstrakt EN: This work is focused on musculoskeletal modeling and the new torus obstacle method limiting the lacks of existing methods for muscle trajectory calculation. The method is based on the obstacle-set method originally presented by Garner and Pandy (2000). In this work, the new torus-obstacle is implemented instead of the spheres, cylinders and ellipsoids to ensure the suitability of this method for all complex joints and their arbitrary movements. The anatomy of the real bones, muscle are included. During the calculation, the segments motion as well as muscle bulging up is taking into account.
Klíčová slova

Zpět

Patička