Přejít k obsahu


Shifted laser surface texturing for bearings applications

Citace:
HOUDKOVÁ ŠIMŮNKOVÁ, Š., ŠPERKA, P., REPKA, M., MARTAN, J., MOSKAL, D. Shifted laser surface texturing for bearings applications. In 6th International Conference on Fracture Fatigue and Wear, FFW 2017. Porto: Institute of Physics Publishing, 2017. s. nestránkováno. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1742-6588
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Shifted laser surface texturing for bearings applications
Rok vydání: 2017
Místo konání: Porto
Název zdroje: Institute of Physics Publishing
Autoři: Ing. Šárka Houdková Šimůnková Ph.D. , Petr Šperka , M. Repka , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Mgr. Denys Moskal kandidát nauk
Abstrakt CZ: Laserové texturování povrchů, založené na vytváření mikroobjektů s definovanou geometrií může pozitivně ovlivnit koeficient tření i opotřebení. V praxi je použití omezeno z důvodů malé rychosti aplikace. Nová metoda, založené na posuvném laserovém texturování (sLST) je rychlejší a tím i pro průmyslové využití atraktivnější. V článku je využití metody pro texturování Al-Sn-Si kluzných ložisek. Jejich tribologické charakteristiky byly hodnoceny pomocí laboratorních testů ASTM G-77 i testů blízkým reálným podmínkám. Testy prokázaly zlepšení chování vlivem textury a naznačily další směr vývoje texturovaných ložisek.
Abstrakt EN: The laser surface texturing (LST) technologies, based on creation of micro-pattern with pre-defined geometry can positively influence both the friction and wear of tribo-elements. In practice, the integration of LST technology is often limited due to its slowness. The new method, so called shifted laser surface texturing (sLST) with increased process speed was developed to make the technology more attractive for the industrial application. In the paper, the texture created by sLST technology was applied onto the steel samples and Al-Sn-Si surface of sliding bearings. Both block-on-ring (ASTM G-77) laboratory tests of steel samples and highloaded working application tests on Al-Sn-Si bearings surface were carried out to evaluate the influence of texture on tribological behaviour. The ASTM G-77 laboratory tests showed a positive effect of the texture on friction behaviour. Under the high-loaded testing conditions, the positive effect was observed in initial stages of the tests, decreasing the torque of textured bearings compared to the untreated one. Lately, the texture was worn out and have no influence on the overall wear of the bearings. Based on the above mentioned observations, the use of alternative bearing material with higher hardness or application of protective layer over the created texture was suggested to exploit the texture benefits.
Klíčová slova

Zpět

Patička