Přejít k obsahu


The use of non-system components of construction sets

Citace:
KROTKÝ, J., KARPÍŠKOVÁ, P., KRÁL, J. The use of non-system components of construction sets. Edukacja - Technika - Informatyka, 2017, roč. 21, č. 3, s. 74-81. ISSN: 2080-9069
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The use of non-system components of construction sets
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Pavla Karpíšková , Mgr. Jan Král
Abstrakt CZ: Autoři se zabývají rozšířením a modifikací komponent konstrukční stavebnice za účelem vývoje jednoduchého nástroje pro zjišťování úrovně kreativity na výrobcích žáků. V článku je popsaná upravená stavebnice – kreativní set, rozdělený na systémové a nesystémově díly. Využití nesystémových dílů v kontextu konstrukce výrobku je nejvýraznějším nositelem informace o kreativním projevu žáka. Kreativní set byl otestován na vzorku 62 žáků základní školy. Autoři výrobky podrobili následné analýze.
Abstrakt EN: The authors deal with an extension and modification of construction kits in order to create a simple tool for assessing the level of creativity according to the products made by pupils. The article describes a modified construction set – a creative set, divided into system and non-system parts. In the context of the product design, the use of non-system parts indicates the pupil’s creativity performance. The creative set was tested out on a sample of 62 elementary school pupils. Subsequently, the authors put the products to analyse.
Klíčová slova

Zpět

Patička