Přejít k obsahu


The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment

Citace:
MOSKAL, D., MARTAN, J., LANG, V., ŠVANTNER, M. The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment. SENSORS AND ACTUATORS A-PHYSICAL, 2017, roč. 263, č. AUG 15 2017, s. 480-487. ISSN: 0924-4247
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The stamp method for processing of high noise data from infrared sensor in harsh environment
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Denys Moskal kandidát nauk , Ing. Jiří Martan Ph.D. , Ing. Vladislav Lang Ph.D. , Ing. Michal Švantner Ph.D.
Abstrakt CZ: Tento článek představuje novou digitální metodu, nazvanou Stamp metoda, pro odstranění nežádoucích šumových vlivů z periodického IR signálu. Stamp metoda je užitečným nástrojem pro statistickou analýzu změn, které se objevují v zarušeném vstupním signálu. Jeden stamp je statistický obraz několika následných period ze surového vstupního signálu. Stamp metoda je kombinace rovnoměrných transverzálních a diferenciálních filtrů, kde použitelná výstupní data se vytvářejí odečtením sousedních stampů. Odpovídající digitální formulace filtru Stamp je popsána formalismem Ztransformace. Použití statistické Stamp metody je ukázáno na extrakci teplotních změn z reálného rušeného IR (infračerveného) surového signálu z otáčejícího se hřídele v elektrárně. Filtry klouzavého průměru a impulsní odezvy byly použity pro závěrečné čištění dat. Stručný zdrojový kód v MATLABu pro provedení Stamp metody je uveden v příloze A.
Abstrakt EN: This article presents a new digital method, called Stamp method, for elimination of undesired noisedata from a periodic IR signal. The Stamp method is a useful tool for statistical analysis of changes which appear in a noised input signal. One stamp is a statistical image of several consequence periods from a raw input signal. The Stamp method is a combination of equidistant transversal and differential filters, whereuseful output data is produced by subtraction of neighboring stamps. The corresponding digital Stampfilter formulation is provided with the Z-transform formalism. An application of the statistical Stamp method is presented on temperature changes extraction from a real noised IR (infra-red) raw signal from turning shaft in a power plant. The moving average and impulse-response filters were applied for final cleaning up of the data. The MATLAB short source code of stamp implementation is in the Appendix A.
Klíčová slova

Zpět

Patička