Přejít k obsahu


Média jako sílící vzdělávací nástroj dnešní společnosti

Citace:
KROTKÝ, J., SYNKOVÁ, K., MACH, P. Média jako sílící vzdělávací nástroj dnešní společnosti. Technika a vzdelávanie, 2017, roč. 6, č. 2, s. 4-6. ISSN: 1339-9888
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Media as successful educational tool of modern society
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Kristýna Synková , PaedDr. Petr Mach CSc.
Abstrakt CZ: Autoři se v článku zabývají potenciálem a specifiky médií využívaných v širokém vzdělávacím prostředí. Opírají se o výsledky dotazníkového šetření, které bylo realizováno v posledních ročnících čtyřletých i víceletých gymnáziích v České republice. Cílem šetření bylo primárně zjistit úroveň mediální gramotnosti cílové skupiny a analyzovat schopnost žáků bezpečně využívat nebo interpretovat informace.
Abstrakt EN: Authors of the article focus on the potentiality and specifics of the media used in a broad field of education. Their work is based on the results of a questionnaire survey, carried out in final grades of four-year or multi-year grammar schools in the Czech Republic. The aim of the survey was primarily to determine the level of media literacy of the target group and to analyze the students’ ability to use the media securely and to interpret information.
Klíčová slova

Zpět

Patička