Přejít k obsahu


THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF POWDER METALLURGY PROCESSED TI-35NB-2ZR-0.5O ALLOY

Citace:
MÁLEK, J., HNILICA, F., VESELÝ, J., SMOLA, B., MEDLÍN, R. THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF POWDER METALLURGY PROCESSED TI-35NB-2ZR-0.5O ALLOY. Journal of the Mechanical Behavior of Biomedical Materials, 2017, roč. 75, č. November 2017, s. 252-261. ISSN: 1751-6161
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: THE EFFECT OF ANNEALING TEMPERATURE ON THE PROPERTIES OF POWDER METALLURGY PROCESSED TI-35NB-2ZR-0.5O ALLOY
Rok vydání: 2017
Autoři: Jaroslav Málek , František Hnilica , Jaroslav Veselý , Bohumil Smola , Ing. Rostislav Medlín Ph.D.
Abstrakt CZ: Slitina Ti-35Nb-2Zr-0,5O (hmotnostní %) byla vyrobena procesem práškové metalurgie (izostatické lisování za studena směsi elementárních prášků a následné slinování) s primárním cílem použití jako materiálu pro biologické aplikace. Sintrované vzorky byly promyty a následně byl zkoumán vliv teploty žíhání na mechanické a strukturní vlastnosti. Vzorky byly žíhány při teplotě 800, 850, 900, 950 a 1000 ° C po dobu 0,5 hodiny s kalením do vody. Byly pozorovány významné změny v mikrostruktuře (tj. Rozpouštění sraženiny nebo zrychlení zrna) ve vztahu ke zvýšení teploty žíhání. Ve spojení s těmito změnami byly také zkoumány mechanické vlastnosti. Konečná pevnost v tahu se zvýšila z 925 MPa (vzorek žíhaný při 800 ° C) na 990 MPa (900 ° C). Také prodloužení (plasticita) narostla z ~ 13% (800 ° C) na více než 20% (900, 950 a 1000 ° C).
Abstrakt EN: Ti-35Nb-2Zr-0.5O (wt.%) alloy was prepared via a powder metallurgy process (cold isostatic pressing of blended elemental powders and subsequent sintering) with the primary aim of using it as a material for bio-applications. Sintered specimens were swaged and subsequently the influence of annealing temperature on the mechanical and structural properties was studied. Specimens were annealed at 800, 850, 900, 950, and 1000 °C for 0.5 h and water quenched. Significant changes in microstructure (i.e. precipitate dissolution or grain coarsening) were observed in relation to increasing annealing temperature. In correlation with those changes, the mechanical properties were also studied. The ultimate tensile strength increased from 925 MPa (specimen annealed at 800 °C) to 990 MPa (900 °C). Also the elongation increased from ~13% (800 °C) to more than 20% (900, 950, and 1000 °C).
Klíčová slova

Zpět

Patička