Přejít k obsahu


Specifika vzdělávací oblasti člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální gramotnosti

Citace:
KROTKÝ, J. Specifika vzdělávací oblasti člověk a svět práce z hlediska potenciálu pro rozvoj digitální gramotnosti. In Trendy ve vzdělávání 2017. Olomouc: Univerzita Palackého, 2017. s. 68. ISBN: 978-80-244-5152-7
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Specifics of educational field man and the world of work in relation to the potential for developing digital literacy
Rok vydání: 2017
Místo konání: Olomouc
Název zdroje: Univerzita Palackého
Autoři: Mgr. Jan Krotký Ph.D.
Abstrakt CZ: Autor v článku determinuje ekonomická východiska pro transformaci školství obecně i z perspektivy vzdělávací oblasti Člověk a svět práce. Analyzuje implementaci inovativních metod a postupů do technického vzdělávání na základních školách v České republice s ohledem na rozvoj digitální gramotnosti. Na praktických příkladech a úlohách pro žáky z realizovaných mezinárodních projektů MaSciL (Mathematics and Science for Life ) a World of Work ukazuje implementaci výzkumného procesu a badatelské výuky. Pojetí vzdělávací oblasti Člověk a svět práce je podloženo výsledky mezinárodního šetření.
Abstrakt EN: Economic changes reflects the possibilities of implementing innovative methods and processes in technical education at primary schools in the Czech Republic, considering the development of digital literacy. The practical examples and tasks for pupils from the implemented international projects MaSciL (Mathematics and Science for Life ) and WoW (World of Work) demonstrate the implementation of the research process and inquiry-based instruction. The multidisciplinary approach to the educational area World and Work is supported by the results of the international survey aimed on comparing the contents of educational plans in the Czech Republic, Slovakia and Germany.
Klíčová slova

Zpět

Patička