Přejít k obsahu


Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L. Využitie stresových techník v manažmente rizika podniku. Plzeň : ZČU, FEK, 2017.
Druh: POSUDEK
Jazyk publikace: sla
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU, FEK
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc.
Klíčová slova

Zpět

Patička