Přejít k obsahu


Pohraničí: československá (vnitřní) kolonie 1945-1960?

Citace:
HLAVÁČEK, P. Pohraničí: československá (vnitřní) kolonie 1945-1960?. In Co bylo Československo? Kulturní konstrukce státní identity. Praha : UMPRUM, 2017, s. 198-212. ISBN: 978-80-87989-23-4
Druh: KAPITOLA V KNIZE
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Borderland: the Czechoslovak (inner) colony in 1945-1960?
Rok vydání: 2017
Místo konání: Praha
Název zdroje: UMPRUM
Autoři: Doc. PhDr. Petr Hlaváček Ph.D.
Abstrakt CZ: Studie analyzuje fenomén českého pohraničí a reflektuje specofickou "koloniální mentalitu" v poválečné české literatuře.
Abstrakt EN: The Study analyses the phenomenon of Czech borderlands and reflects a specific "colonial mentality" in the post-war Czech literature.
Klíčová slova

Zpět

Patička