Přejít k obsahu


Prosodic Phrase Boundary Classification Based on Czech Speech Corpora

Citace:
JŮZOVÁ, M. Prosodic Phrase Boundary Classification Based on Czech Speech Corpora. In Text, Speech and Dialogue, 20th International Conference, TSD 2017, Prague, Czech Republic, August 27-31 August, 2017, Proceedings. Cham: Springer, 2017. s. 165-173. ISBN: 978-3-319-64205-5 , ISSN: 0302-9743
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Prosodic Phrase Boundary Classification Based on Czech Speech Corpora
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cham
Název zdroje: Springer
Autoři: Ing. Markéta Jůzová ,
Abstrakt CZ: Správné používání hranic frází je důležité pro zajištění přirozenosti a srozumitelnosti projevu. Proto není překvapující, že detekce hranic je také součástí systémů syntézy řeči z textu. V předkládaném článku jsou pro detekci hranic frází používány klasifikační metody natrénované na velkých řečových korpusech. Příspěvek porovnává výsledky různých klasifikátorů s deterministickými přístupy založenými na interpunkci a spojkách a ukazuje, že jednoduché klasifikační algoritmy dosahují lepších výsledků.
Abstrakt EN: The correct usage of phrase boundaries is an important issue for ensuring a natural sounding and easily intelligible speech. Therefore, it is not surprising that the boundary detection is also a part of text-to-speech systems. In the presented paper, large speech corpora are used for a classification based approach in order to improve the phrasing of synthesized sentences. The paper compares results of different classifiers to the deterministic approaches based on punctuation and conjunctions and shows that they are able to outperform the simple algorithms.
Klíčová slova

Zpět

Patička