Přejít k obsahu


Voice Conservation and TTS System for People Facing Total Laryngectomy

Citace:
JŮZOVÁ, M., TIHELKA, D., MATOUŠEK, J., HANZLÍČEK, Z. Voice Conservation and TTS System for People Facing Total Laryngectomy. In Proceedings of the 18th Annual Conference of the International Speech Communication Association (Interspeech 2017). Red Hook, NY: Curran Associates, Inc., 2017. s. 3425-3426. ISBN: 978-1-5108-4876-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Voice Conservation and TTS System for People Facing Total Laryngectomy
Rok vydání: 2017
Místo konání: Red Hook, NY
Název zdroje: Curran Associates, Inc.
Autoři: Ing. Markéta Jůzová , Ing. Daniel Tihelka Ph.D. , Doc. Ing. Jindřich Matoušek Ph.D. , Ing. Zdeněk Hanzlíček Ph.D.
Abstrakt CZ: Předkládaný příspěvek je zaměřen na vytvoření personalizované řečové syntézy z textu (TTS) pro lidi, kteří z důvodu závažných chorob ztrácí svůj hlas. Vytváření personalizovaných syntetických hlasů je za těchto specifických podmínek náročnější a liší se od přípravy profesionálních syntetických hlasů pro komerční systémy TTS. Celý proces je v článku popsán a jsou zde uvedeny i první výsledky tvorby personalizovaných syntetických hlasů.
Abstrakt EN: The presented paper is focused on the building of personalized text-to-speech (TTS) synthesis for people who are losing their voices due to fatal diseases. The special conditions of this issue make the process different from preparing professional synthetic voices for commercial TTS systems and make it also more diffi- cult. The whole process is described in this paper and the first results of the personalized voice building are presented here as well.
Klíčová slova

Zpět

Patička