Přejít k obsahu


First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes

Citace:
SKORKOVSKÁ, L., NEDUCHAL, P., ZAJÍC, Z., IRCING, P., MÜLLER, L., BUREŠ, L. First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes. In Data a znalosti 2017. Plzeň: ZČU v Plzni, 2017. s. 89-92. ISBN: 978-80-261-0720-0
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: First Insight into the Processing of the Historical Documents from the Period of Totalitarian Regimes
Rok vydání: 2017
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: ZČU v Plzni
Autoři: Ing. Lucie Skorkovská Ph.D. , Ing. Petr Neduchal , Ing. Zbyněk Zajíc Ph.D. , Doc. Ing. Pavel Ircing Ph.D. , Doc. Ing. Luděk Müller Ph.D. , Ing. Lukáš Bureš ,
Abstrakt CZ: V tomto článku popisujeme cíle a počáteční fáze projektu "Systém pro trvalé uchování dokumentace a prezentaci historických pramenů z období totalitních režimů". Hlavním cílem tohoto projektu je vytvořit integrovaný archiv záznamů, dokumentů a fotografií, které by byly přístupné on-line a poskytovaly mnohostranné vyhledávací schopnosti (mluvený obsah, biografické informace, relevantní časové období atd.). Nahrávky obsahují retrospektivní rozhovory se svědky totalitních režimů v Československu; ostatní dokumenty jsou kopie příslušného textového materiálu a fotografií hlavně z domácího archivu. Tento příspěvek se zaměřuje na zpracování historických dokumentů s optickým rozpoznáváním znaků a popisuje počáteční experimenty.
Abstrakt EN: In this paper, we describe the goals and the initial stages of the project ”System for permanent preservation of documentation and presentation of historical sources from the period of totalitarian regimes”. The main goal of this project is to create an integrated archive of the recordings, documents, and photographs that would be accessible online and would provide multifaceted search capabilities (spoken content, biographical information, relevant time period, etc.). The recordings contain retrospect interviews with witnesses of the totalitarian regimes in Czechoslovakia; the other documents are copies of relevant text material and photographs mainly from home archives. This paper focuses on the processing of the historical documents with the optical character recognition and describes the initial experiments.
Klíčová slova

Zpět

Patička