Přejít k obsahu


Projective Geometry, Duality and Plücker Coordinates for Geometric Computations with Determinants on GPUs

Citace:
SKALA, V. Projective Geometry, Duality and Plücker Coordinates for Geometric Computations with Determinants on GPUs. In ICNAAM 2016 –International conference on numerical analysis and applied mathematics 2016. neuvedeno: AIP Publ., 2017. s. 1-4. ISBN: 978-0-7354-1538-6 , ISSN: 0094-243X
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Projective Geometry, Duality and Plücker Coordinates for Geometric Computations with Determinants on GPUs
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: AIP Publ.
Autoři: Prof. Ing. Václav Skala CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek popisuje vztah mezi projektivní reprezentací, dualitou a Pluckerovými soradnicemi s příklady. Prezentovaný přístup je výhodný pro GPU nebo vektor-vektor výpočetní architektury.
Abstrakt EN: In this paper, relations between projective representation, duality and Plücker coordinates will be explored with demonstration on simple geometric examples. The presented approach is convenient especially for application on GPUs or vector-vector computational architectures
Klíčová slova

Zpět

Patička