Přejít k obsahu


Příprava vysoce účinného katalyzátoru pro degradaci rezistentních antibiotik v příprave budoucích učitelů chemie

Citace:
VÁLA, L., KŘENEK, T., RICHTR, V. Příprava vysoce účinného katalyzátoru pro degradaci rezistentních antibiotik v příprave budoucích učitelů chemie. In Aktuální aspekty pregraduální přípravy a postgraduálního vzdělávání učitelů chemie : sborník z mezinárodní konference. Ostrava: Ostravská univerzita, 2017. s. 332-338. ISBN: 978-80-7464-942-4
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Pregradual Experimental Program for the Preparation of a Highly Effective Catalyst for Degradation of Resistant antibiotics
Rok vydání: 2017
Místo konání: Ostrava
Název zdroje: Ostravská univerzita
Autoři: Bc. Lukáš Vála , Ing. Tomáš Křenek Ph.D. , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc.
Abstrakt CZ: Příspěvek je věnován experimentální práci, která představuje vývoj a ověření účinnosti nového typu heterogenního nanokompozitního katalyzátoru pro Fenton oxidativní degradaci rezistentních antibiotik obsažených v odpadních vodách. Pro přípravu katalytických kompozitních materiálů byla použita metoda laserové ablace, která umožňuje depozici nanočástic s aktivním povrchem. Aktivita získaných katalyzátorů byla testována pomocí UV spektrofotometrie. Tento pregraduální experimentální program přibližuje studentům na přípravě konkrétního katalytického materiálu problematiku úpravy odpadních vod s ohledem na technologické, ekonomické i ekologické aspekty.
Abstrakt EN: The article is engaged to experimental program for development and verification of effectiveness of new type heterogeneouse nanocomposite catalyst for Fenton oxidative degradation of resistant antibiotics contained in wastewater. For preparation of catalytic composite materials laser ablative method has been used. This process allows depisition of nanoparticles with active surface. Activity was tested by UV spectrophotometry. This pregradual experimental program brings to students deeper insight into the problematics of wastewater treatment considering technological, economical and ecological aspects.
Klíčová slova

Zpět

Patička