Přejít k obsahu


Erosion-Inspired Simulation of Aging for Deformation-Based Head Modeling

Citace:
SKORKOVSKÁ, V., PRANTL, M., MARTÍNEK, P., KOLINGEROVÁ, I. Erosion-Inspired Simulation of Aging for Deformation-Based Head Modeling. In Procedia Computer Science (International Conference on Computational Science, ICCS 2017). neuvedeno: Elsevier, 2017. s. 425-434. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Erosion-Inspired Simulation of Aging for Deformation-Based Head Modeling
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Věra Skorkovská , Ing. Martin Prantl , Ing. Petr Martínek , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová
Abstrakt CZ: Simulace stárnutí 3D modelů hlavy je otevřeným problémem v oblasti počítačové grafiky. Stávající metody obvykle vyžadují velkou množinu trénovačích dat, která nemusí být k dispozici. V tomto článku je navržena metoda simulace stárnutí modelů vytvořených deformačním modelováním, která nevyžaduje žádná trénovací data. Uživatel definuje polohu vrásek výběrem polohy koncových bodů požadovaných vrásek a vrásky se pak vygenerují pomocí přístupu inspirovaného erozí. Metoda může být použita k simulaci stárnutí jakéhokoliv modelu hlavy, avšak pokud se použije u modelů vytvořených deformacemi základního modelu, lze erozní faktory vypočítat pouze pro základní model a následně použít pro odvozené modely. Výsledky ukazují, že tento přístup je schopen vytvořit vizuálně věrohodné modely.
Abstrakt EN: Simulation of age progression of 3D head models is an open problem in the field of computer graphics. Existing methods usually require a large set of training data, which may not be available. In this paper, a method for aging simulation of models created by deformation-based modeling is proposed that requires no training data. A user defines the position of wrinkles by selecting the position of endpoints of the desired wrinkles and the wrinkles are then generated using an erosion-inspired approach. The method can be used to simulate aging of any head model, however, if used for models created by deformations of a base model, the erosion factors can be calculated only for the base model and applied to the derived models. The results show that the approach is capable of creating visually plausible aged models.
Klíčová slova

Zpět

Patička