Přejít k obsahu


Path Planning for Groups on Graphs

Citace:
SZKANDERA, J., KOLINGEROVÁ, I., MAŇÁK, M. Path Planning for Groups on Graphs. In Procedia Computer Science International Conference on Computational Science, ICCS 2017. neuvedeno: Elsevier, 2017. s. 2338-2342. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-0509
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Path Planning for Groups on Graphs
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: Elsevier
Autoři: Ing. Jakub Szkandera , Prof. Dr. Ing. Ivana Kolingerová , Mgr. Martin Maňák Ph.D. ,
Abstrakt CZ: Tento článek představuje novou metodu pro hledání cest pro davy, která jde použít na prostředí reprezentovaná grafem. Hlavní myšlenkou je vytvořit skupinky pro chodce podle jejich podobné počáteční a koncové pozice a následně nalézt cestu jednomu chodci z každé skupinky. Pakliže může být dav tímto způsobem rozdělen na malé množství skupinek, navržený přístup může ušetřit velké množství výpočetních a paměťových nároků v dynamickém prostředí.
Abstrakt EN: This paper introduces a new method of planning paths for crowds, applicable to environments described by a graph. The main idea is to group members of the crowd by their common initial and target positions and then plan the path for one member of each group. If the crowd can be divided into a few groups this way, the proposed approach save a huge amount of computational and memory demands in dynamic environments.
Klíčová slova

Zpět

Patička