Přejít k obsahu


Metodická cvičení - cesta ke kvalitě a úspěchu

Citace:
PFEFFEROVÁ, E., ZECHEL, L. Metodická cvičení - cesta ke kvalitě a úspěchu. Pelhřimov, 2017.
Druh: PŘEDNÁŠKA, POSTER
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2017
Autoři: Mgr. Eva Pfefferová , Bc. Lukáš Zechel
Abstrakt CZ: Příspěvek se věnuje přínosu tzv. záchranářských metodických soustředění, které pořádá Katedra záchranářství FZS ZČU v Plzni, 2x ročně, a to od roku 2010. Tato cvičení jsou zaměřena na nácvik poskytování přednemocniční neodkladné péče. Na této akci se studenti zlepší v poskytování odborné první pomoci, nacvičí si práci s transportními a fixačními pomůckami, ale také mají možnost vyzkoušet si např. záchranu tonoucího z vodní hladiny, vraku auta či z nepřístupného skalnatého terénu. Velká pozornost je věnována také nácviku komunikačních dovedností a týmové spolupráci. Studenti vyplňují vstupní a výstupní dotazník, kde hodnotí jak samotné cvičení, tak i své znalosti a dovednosti. Výstupy z těchto soustředění budou posluchačům prezentovány.
Klíčová slova

Zpět

Patička