Přejít k obsahu


Využití numerické simulace k odhalení chyb a nesprávných cest při navrhování technologie tváření

Citace:
BENEŠOVÁ, S., KŘÍŽ, A. Využití numerické simulace k odhalení chyb a nesprávných cest při navrhování technologie tváření. Kovárenství, 2017, roč. 61, č. září 2017, s. 2-5. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Using of the numerical simulation to detect errors and improper paths in designing forming technology
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Numerickou simulací v softwaru Deform byly odhaleny technologické nejistoty při simulaci dvou případů tvářecích postupů, tj. při zápustkovém kování turbínové lopatky a při kování polotovaru sonotrody. Problémy s nevyplněním dutiny zápustky byly nejprve řešeny úpravou tvaru předkovku, ukázalo se ovšem, že to nesouvisí pouze s velikostí a tvarem předkovku, ale také se způsobem vložení polotovaru do dutiny zápustky se zřetelem na gravitační sílu. Simulace byla ukončena bez konkrétního závěru. Při kování polotovaru pro tzv. sonotrodu po několika nevhodných návrzích bylo využito dřívějších zkušeností. Ačkoliv situace ve zmiňovaných případech nevedly k požadovanému cíli, ušetřily náklady, které by nastaly při fyzickém ověřování.
Abstrakt EN: Numerical simulation in Deform software revealed the technological uncertainties in simulation of two cases of forming processes, ie in the die forging of the turbine blade and in the forging of the sonotrode blank in the closed die forging of the turbine blade. Problems with the die filling were first resolved by adjusting the shape of the workpiece, but it turned out that it was not only related to the size and shape but also to the method of inserting the blank into the die cavity with respect to the gravitational force. The simulation ended without a specific conclusion. When forging the semi-product for the so-called sonotrode after several inappropriate designs, previous experience has been used. Although simulations in the cases mentioned did not achieve the desired goal, they saved the costs that would occur during physical verification.
Klíčová slova

Zpět

Patička