Přejít k obsahu


Comparison of thermo-mechanical treatment of C-Mn-Si-Nb and C-Mn-Si-Al-Nb TRIP steels

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M. Comparison of thermo-mechanical treatment of C-Mn-Si-Nb and C-Mn-Si-Al-Nb TRIP steels. In Procedia Engineering. Cambridge: Elsevier Ltd, 2017. s. 1856-1861. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1877-7058
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Comparison of thermo-mechanical treatment of C-Mn-Si-Nb and C-Mn-Si-Al-Nb TRIP steels
Rok vydání: 2017
Místo konání: Cambridge
Název zdroje: Elsevier Ltd
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský
Abstrakt CZ: V této práci byly použity dvě nízkolegované oceli s 0.2% C, 1.5% Mn, 0.06% Nb a různými obsahy hliníku a křemíku. První ocel obsahovala pouze 1.8 %Si bez hliníku, druhá měla snížený obsah křemíku na 0.5% a k tomu bylo přidáno 1.3% hliníku. Na obě ocelích byly na simulátoru tepelně-mechanického zpracování aplikovány stejné metody tepelně-mechanického zpracování, které sestávaly z ohřevu na do jednofázové nebo interkritické oblasti, jedné tlakové deformace na konci prodlevy na teplotě ohřevu a druhé při teplotě 720 °C. Na teplotu bainitické prodlevy 425°C byly vzorky chlazeny s využitím dvou rychlostí chlazení, 14°C/s a 30°C/s. Doba výdrže na teplotě 425°C byla 600s. Výsledné mikrostruktury byly tvořeny směsí feritu, bainitu, zbytkového austenitu a martenzitu a byly analyzovány s využitím řádkovací elektronové mikroskopie. Pro obě oceli byly dosaženy dobré kombinace vysokých pevností nad 800 MPa a dobrých tažností kolem 40%. Ocel legovaná hliníkem obsahoval pro stejná zpracování vždy více zbytkového austenitu a dosahovala mírně vyšší tažnosti při zachování stejné pevnosti, ve srovnání s ocelí legovanou pouze křemíkem.
Abstrakt EN: Two low alloyed steels with 0.2% C, 1.5% Mn, 0.06% Nb and various silicon and aluminium contents were used in this work. The first steel possessed only 1.8 % Si without aluminium, in the second one the silicon content was lowered to 0.5% and 1.3% aluminium was added. The same methods of thermo-mechanical processing were carried out on a thermo-mechanical simulator and consisted of soaking at the temperatures either in the one-phase austenite region or in the intercritical region, with one compressive deformation applied at the end of the soaking hold and the second one at 720°C. Two cooling rates, 14°C/s and 30°C/s were used to cool the samples to a bainitic hold carried out at 425°C for 600s. The final microstructures consisted of various volume fractions of ferrite, bainite, retained austenite and finally martensite, and they were analysed using scanning electron microscopy. Good combinations of high tensile strength above 800MPa accompanied by ductility above 40% were obtained for both steels. Higher amounts of austenite were retained in the aluminium alloyed steel than in the aluminium free steel for the same processing conditions and the final microstructures achieved slightly higher ductility at comparable ultimate tensile strengths
Klíčová slova

Zpět

Patička