Přejít k obsahu


Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu

Citace:
NOVÁKOVÁ, M., CHOCHOLATÝ, O., KŘÍŽ, A. Vliv deformace na korozní vlastnosti materiálu. Koroze a ochrana materiálu, 2017, roč. 61, č. 3, s. 86-90. ISSN: 0452-599X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: The influence of deformation on the corrosion properties of the material
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Michaela Nováková , Ing. Ondřej Chocholatý Ph.D. , Prof. Dr. Ing. Antonín Kříž
Abstrakt CZ: Příspěvek je zaměřen na změnu korozních vlastností vlivem deformace. Hlavním cílem práce bylo pozorování změn korozních vlastností materiálu vlivem různých tahových napětí. Jako materiály byla zvolena ocel 1.4301 a komerčně čistý titan GRADE 2. Měření byla prováděna na potenciostatu umožňujícím měření změny potenciálu časem i změnou elektrického proudu. Jako elektrolyt byl použit 3,5 % roztok NaCl. Z měření následně byly vyhodnocovány korozní vlastnosti, zejména polarizační odpor, korozní potenciál a korozní rychlost. Získané výsledky prokázaly změnu korozních vlastností s rostoucí deformací a to tak, že docházelo ke zhoršení korozních vlastností vlivem deformace.
Abstrakt EN: This work was focused on changes of corrosion behaviour influence of deformation. The this work focuses on changes in corrosion behaviour under the influence of deformation. The main purpose is to observe the changes caused by tensile stress. The experimental material used is steel 1.4301 and titanium GRADE 2. The measurements were carried out using a potentiostat, which measures potential changes over time and electric current. The electrolyte used was 3,5 % NaCl. Corrosion properties, especially polarization resistance, corrosion potential and corrosion rate, were evaluated from the measurements. The results demonstrate the changing corrosion properties depending on deformation. The corrosion properties worsened as the deformation increased.
Klíčová slova

Zpět

Patička