Přejít k obsahu


18th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering

Citace:
Doležel, I., Karban, P., Kotlan, V., Mach, F., Šroubová, L., Kropík, P. 18th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering. Kutná Hora, Česká Republika, 11.09.2017 - 13.09.2017.
Druh: KONFERENCE, WORKSHOP, VÝSTAVA
Jazyk publikace: eng
Anglický název: 18th International Conference Computational Problems of Electrical Engineering
Rok vydání: 2017
Autoři: Prof. Ing. Ivo Doležel CSc. , Prof. Ing. Pavel Karban Ph.D. , Doc. Ing. Václav Kotlan Ph.D. , Ing. František Mach Ph.D. , Ing. Lenka Šroubová Ph.D. , Ing. Petr Kropík Ph.D.
Abstrakt CZ: Konference je věnována diskusi o moderních trendech výpočtů v elektrotechnice, které vedou k novým přístupům numerické analýzy a optimalizací různých elektrických systémů. Diskutovány byly efektivní algoritmy a metody pro analýzu a návrh složitých elektrických a částečně elektrických systémů, vývoj efektivních postupů a metod pro zpracování signálů, analýzu a návrh elektrických a elektronických obvodů a výpočty elektromagnetických polí.
Abstrakt EN: The conference is devoted to the discussion on the modern trends in computational electrical engineering leading to novel approaches to the numerical analysis and optimisation of various electrical systems. It develops the effective algorithms and methods for analysis and design of complex electrical and partially-electrical systems, development of effective procedures and methods for signal processing, analyses and design of electrical and electronic circuits and electromagnetic fields.
Klíčová slova

Zpět

Patička