Přejít k obsahu


Virtual hybrid human body model for PTW safety assessment

Citace:
HYNČÍK, L., BOŃKOWSKI, T., VYCHYTIL, J. Virtual hybrid human body model for PTW safety assessment. Applied and Computational Mechanics, 2017, roč. 11, č. 2, s. 137-144. ISSN: 1802-680X
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Virtual hybrid human body model for PTW safety assessment
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Luděk Hynčík Ph.D. , Ing. Tomasz Bońkowski , Ing. Jan Vychytil Ph.D.
Abstrakt CZ: Dopravní nehody způsobují jedno z nejvyšších počtů vážných zranění. Počet úmrtí a vážně zraněných občanů dokazuje, že dopravní nehody a jejich důsledky jsou stále vážným problémem, který je třeba řešit. Virtuální modely lidského těla hrají důležitou roli při vyhodnocování úrazů během nárazového zatížení, zejména u scénářů, kde je zohledněno komplexní dynamické zatížení. Nejvíce trpící skupinou jsou tzv. „zranitelní účastníci silničního provozu“, jako jsou motocyklisté. Předložená práce přispívá ke zvýšení bezpečnosti motocyklistů implementací virtuálního modelu lidského těla pro analýzu rizika úrazu. Škálovatelný hybridní virtuální model lidského těla Virthuman, který byl dříve vyvinut, validován a demonstrován v různých scénářích nárazu, obsahuje vylepšený model krku a ramene s cílem popsat realistickou kinematiku během komplexního zatížení s dlouhým trváním a využit v šikmém nárazu s porovnáním k výsledkům THUMS.
Abstrakt EN: Road traffic accidents cause one of the highest numbers of severe injuries. The numbers of deaths and seriously injured citizens prove that traffic accidents and their consequences are still a serious problem to be solved. Virtual human body models play an important role to assess injuries during impact loading especially for scenarios, where complex dynamical loading is taken into account. The most suffering group is so called vulnerable road users (VRU) like powered two-wheelers (PTW) riders. The presented work contributes to increasing safety of PTW riders by implementing virtual human body model for injury risk analysis. The scalable hybrid virtual human body model Virthuman, which was formerly developed, validated and demonstrated in impact scenarios, is improved by updated neck and shoulder models in order to describe the realistic kinematics during complex long duration impact loading and presented in the oblique impact scenario compared to the THUMS results.
Klíčová slova

Zpět

Patička