Přejít k obsahu


The Effect of Two-Step Heat Treatment Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of 42SiMn Steel

Citace:
KUČEROVÁ, L. The Effect of Two-Step Heat Treatment Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of 42SiMn Steel. Metals, 2017, roč. 7, č. 12, s. 1-14. ISSN: 2075-4701
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The Effect of Two-Step Heat Treatment Parameters on Microstructure and Mechanical Properties of 42SiMn Steel
Rok vydání: 2017
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D.
Abstrakt CZ: Středně uhlíková ocel 42SiMn (0.4C-0.6Mn-2Si-0.03Nb) byla použita pro dvou krokové tepelné zpracování tvořené ohřevem a prodlevou na teplotě bainitické transformace. Na ocel byly aplikovány různé teploty ohřevu, rychlosti chlazení a teploty bainitické prodlevy za účelem získání mikrostruktury typické pro TRIP (Transformation Induced Plasticity) oceli. TRIP ocel využívá pozitivního vlivu multifázové mikrostruktury se zbytkovým austenitem, která vede k dosažení dobré kombinace pevnosti a celkového prodloužení a vynikající schopnosti hlubokého tahu. Typické mikrostruktury jsou tvořené směsí feritu, bainitu a 10-15% zbytkového austenitu. V této práci bylo dosaženo pevností v rozmezí 887–1063 MPa a tažnosti A5mm 26–47%, a výsledná mikrostruktura obsahovala 4-16% zbytkového austenitu. Nejvýhodnější mikrostruktura a nejlepší kombinace vysoké pevnosti a tažnosti byla dosažena pro zpracování s teplotou ohřevu 850 °C, rychlostí chlazení 30°C/s a bainitickou prodlevou 400 °C. I po ochlazování rychlostí 50 °C/s byly v mikrostrukturách přítomné velmi malé perlitické oblasti jemnými laťkami, které však nezabránily zachování 16% zbytkového austenitu a dosažení vysoké tažnosti A5mm nad 40%.
Abstrakt EN: Medium-carbon steel 42SiMn (0.4C-0.6Mn-2Si-0.03Nb) was used for a two-step heat treatment consisting of a soaking hold and an annealing hold at bainite transformation temperature. Various heating temperatures, cooling rates, and bainitic hold temperatures were applied to the steel to obtain microstructures typical for TRIP (Transformation Induced Plasticity) steels. TRIP steels utilize the positive effects of a multiphase microstructure with retained austenite, creating a good combination of strength and total elongation and an excellent deep-drawing ability. Typical microstructures consist of ferrite, bainite, and 10–15% of retained austenite. In this work, tensile strengths in the region of 887–1063 MPa were achieved with total elongation A5mm of 26–47%, and the final microstructures contained 4–16% of retained austenite. The most suitable microstructure and the best combination of high strength and total elongation were achieved for the processing with intercritical heating temperature of 850 ◦C and cooling at 30 ◦C/s to the bainitic hold of 400 ◦C. Very fine pearlite persisted in the microstructures, even after applying a cooling rate of 50 ◦C/s, however these small areas with extremely fine laths did not prevent the retention of up to 16% of retained austenite, and high total elongation A5mm above 40% was still reached for these microstructures.
Klíčová slova

Zpět

Patička