Přejít k obsahu


Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice

Citace:
BENEŠOVÁ, S., JUREK, M., HEJDUK, A. Optimalizace výrobního procesu zápustkového výkovku ojnice. Kovárenství, 2017, roč. 62, č. říjen 2017, s. 19-22. ISSN: 1213-9289
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: Optimization of the manufacturing process of the rod forgings
Rok vydání: 2017
Autoři: Ing. Soňa Benešová Ph.D. , Martin Jurek , Aleš Hejduk
Abstrakt CZ: Předložený příspěvek je zaměřen na využití numerického modelování při simulaci procesu zápustkového kování ojnice v softwaru DeformTM-3D. Úkolem bylo na základě výsledků simulace stávající výrobního procesu provést optimalizaci tvaru předkovku s cílem zabránit tvorbě přeložek, redukovat hmotnosti výkovku a snížit počet úderů bucharu pro vykování. Ze simulací vyplynuly dva návrhy, které byly doporučeny k ověření v praxi. Tyto výsledky mohou podstatným způsobem zmenšit výrobní náklady a prodloužit životnost zápustky.
Abstrakt EN: This paper is aimed at usage of numerical modelling for process of simulation in closed-die forging of connection rod by the software DeformTM-3D. The aim was: to make optimization of the preform shape on the basic of results of simulation of current industrial process to prevent creations of laps, to reduce weight of forgings and to lower the number of stroke for forging. The simulations resulted in two proposals that were recommended for verification in practice. These results can decrease production costs and extend the shelf life.
Klíčová slova

Zpět

Patička