Přejít k obsahu


Technika : metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ

Citace:
AICHINGER, D., BRÄNDLE, M., EKKERT, F., FADRHONC, J., HELLER, K., HONZÍKOVÁ, J., HONZÍK, L., HORLACHER, B., HRDLIČKA, J., JURICH, N., KANTA, T., KORÁLOVÁ, E., KRAITR, M., KRÁL, J., KRANZINGER, F., KROTKÝ, J., LIß, J., PRCHLÍK, J., RICHTR, V., SIMBARTL, P., SPURK, M., ŠTICH, L., ŠTROFOVÁ, J., TOMISOVÁ, K., TREIN, H. Technika : metodická príručka pre učiteľa vzdelávacej oblasti Človek a svet práce na 2. stupni ZŠ. 1. vyd. Bratislava : Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o., 2017, 750 s. ISBN: 978-80-8140-274-6
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: sla
Anglický název: WOW Methodical manual: Technology - prepare for the real life
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bratislava
Název zdroje: Dr. Josef Raabe Slovensko, s.r.o.
Autoři: Mgr. Daniel Aichinger , Marcus Brändle , Fritz Ekkert , Mgr. Jan Fadrhonc , Karl Heller , Doc. PaedDr. Jarmila Honzíková Ph.D. , PhDr. Lukáš Honzík Ph.D. , Bernhard Horlacher , Ing. Jan Hrdlička Ph.D. , Norbert Jurich , Tomáš Kanta , Eva Korálová , Prof. Ing. Milan Kraitr CSc. , Mgr. Jan Král , Franz Kranzinger , Mgr. Jan Krotký Ph.D. , Jessica Liß , Mgr. Jiří Prchlík , Doc. Mgr. Václav Richtr CSc. , PhDr. Petr Simbartl Ph.D. , Marco Spurk , PhDr. Lukáš Štich , Mgr. Jitka Štrofová Ph.D. , Kateřina Tomisová , Hans-Martin Trein
Abstrakt CZ: Soubor metodik a námětů pro vzdělávací oblast Člověk a svět práce. Výstup projektu World of Work, Erasmus+ č.p. 2015-1-SK01-KA201-008942. Konkrétní a ověřené aktivity jsou shnutím společného česko-neměckého pedagogického aplikovaného výzkumu.
Abstrakt EN: A collection of methodologies and innovative materials for the Man and the World of Work educational area. Output of project World of Work, Erasmus+ no. 2015-1-SK01-KA201-008942. Specifické a ověřené aktivity jsou výsledkem společného česko-německého pedagogického aplikovaného výzkumu.
Klíčová slova

Zpět

Patička