Přejít k obsahu


The effect of isothermal hold temperature on microstructure and mechanical properties of trip steel

Citace:
KUČEROVÁ, L., BYSTRIANSKÝ, M., KÁŇA, J. The effect of isothermal hold temperature on microstructure and mechanical properties of trip steel. In Contribution of Metallography to Production Problem Solutions II. Marianske Lazne: Trans Tech Publications, Switzerland, 2017. s. 253-257. ISBN: 978-3-0357-1241-4 , ISSN: 1662-9779
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: The effect of isothermal hold temperature on microstructure and mechanical properties of trip steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Marianske Lazne
Název zdroje: Trans Tech Publications, Switzerland
Autoři: Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Martin Bystrianský , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: TRIP (transformation induced plasticity) oceli jsou nízko legované, nízko uhlíkové oceli s komplexní mikrostrukturou tvořenou feritem, bainitem a zbytkovým austenitem. Tato komplexní mikrostruktura zajišťuje jejich výbornou pevnost a tažnost, což je zařazuje do skupiny moderních vysoce pevných ocelí (AHSS - advanced high strength steels). Vhodná mikrostruktura může být dosažena tepelným nebo tepelně-mechanickým zpracováním. Součástí komerčního zpracování TRIP ocelí je vždy izotermální výdrž v oblasti teplot, při kterých probíhá intenzivní bainitická transformace. Tato výdrž umožňuje vznik dostatečného množství bainitu a stabilizaci zbytkového austenitu ve výsledné mikrostruktuře. Na oceli 0.2C-1.5Mn-0.6S-1.5Al byly v rámci tepelně-mechanického zpracování vyzkoušeny různé teploty výdrže v rozmezí 350 °C a 500 °C. Výsledné mikrostruktury byly vyhodnoceny s ohledem na vhodnost pro uplatnění TRIP efektu a dosažené mechanické vlastnosti. Získané mikrostruktury byly analyzovány řádkovací elektronovou mikroskopií a mechanické vlastnosti byly stanoveny zkouškou tahem.
Abstrakt EN: TRIP (transformation induced plasticity) steels are low alloyed low carbon steels with complex microstructures consisting of ferrite, bainite and retained austenite. This complex microstructure provides them with excellent strength to ductility balance, making them a member of advanced high strength steels (AHSS) group. Suitable microstructure can be obtained by either heat or thermo-mechanical treatment. A hold in bainite transformation region is an integral part of any form of commercial TRIP steel processing route, as it enables formation of sufficient volume fraction of bainite and also stabilization of retained austenite in the final microstructure. Various bainitic hold temperatures ranging from 350 °C to 500 °C were tested within thermo-mechanical treatment of 0.2C-1.5Mn-0.6S-1.5Al steel and the final microstructures were evaluated with regard to the suitability to TRIP effect and achieved mechanical properties. The microstructures were analyzed by scanning electron microscopy and mechanical properties measured by tensile test.
Klíčová slova

Zpět

Patička