Přejít k obsahu


Evaluation of Metal Powder for Additive Manufacturing of Maraging Steel

Citace:
ZETKOVÁ, I., KUČEROVÁ, L., ZETEK, M., ČESÁNEK, J., HANZL, P., DAŇA, M., NOZAR, M., KÁŇA, J. Evaluation of Metal Powder for Additive Manufacturing of Maraging Steel. In Proceedings of the 28th DAAAM International Symposium. Vienna: DAAAM International, 2017. s. 410-416. ISBN: 978-3-902734-11-2 , ISSN: 1726-9679
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Evaluation of Metal Powder for Additive Manufacturing of Maraging Steel
Rok vydání: 2017
Místo konání: Zadar
Název zdroje: DAAAM International
Autoři: Ing. Ivana Zetková Ph.D. , Doc. Ing. Ludmila Kučerová Ph.D. , Ing. Miroslav Zetek Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Česánek Ph.D. , Ing. Pavel Hanzl , Ing. Milan Daňa , Martin Nozar , Ing. Josef Káňa
Abstrakt CZ: Aditivní technologie se dnes neuplatňují jen při výrobě rychlých prototypů a malých sérií, ale rozšířily se i do velkosériové výroby. 3D tiskem lze vyrábět součásti složitých geometrií, jejichž mechanické vlastnosti jsou po vytištění srovnatelné se standardním materiálem. Existuje několik metalografických otázek spojených s 3D tištěnými mikrostrukturami. Zpracování laserovým paprskem je obvykle doprovázeno vysokou rychlostí ohřevu a chlazení a tudíž také s vysokými teplotními přechody. To je důvod, proč se mikrostruktura velmi liší od běžných materiálů. Kovový prášek je na začátku procesu slinování. Jeho kvalita je velmi důležitá pro výsledky mechanických vlastností finálních dílů. Tento příspěvek se zabývá kvalitou kovového prášku pro aditivní výrobu martenzitické oceli 1.2709 (X3NiCoMoTi 18-9-5) metodou DMLS, konkrétně velikostí částic, tvaru, chemického složení a mikrostruktura jednotlivých zrn.
Abstrakt EN: Additive technology is very usable method for produce of quick prototypes or small series. 3D print can be used to obtain the products with complex geometries from powder materials, which have after printing comparable properties with a standard material. There are several metallographic issues connected with 3D printed microstructures. Laser beam processing is usually accompanied with high heating and cooling rates and therefore also with high thermal gradients. This is the reason why non-equilibrium phases and structural components, which are very different from common materials, can occur in the final microstructure. The metal powder is on the start of the sintering process. Its quality is very important for the results of mechanical properties of final components. This paper deal with quality of metal powder for additive manufacturing of maraging steel 1.2709 (X3NiCoMoTi 18-9-5) by method laser sintering. The size of particles, shape and chemical composition was compared in different possibilities of using for 3D print. The microstructure of powder particles was focused too. Comparison with microstructure of final component is interesting.
Klíčová slova

Zpět

Patička