Přejít k obsahu


CHMD - Cholt Muscle Decomposition

Citace:
KOHOUT, J., CHOLT, D. CHMD - Cholt Muscle Decomposition. 2017.
Druh: SOFTWARE
Jazyk publikace: eng
Anglický název: CHMD - Cholt Muscle Decomposition
Rok vydání: 2017
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Doc. Ing. Josef Kohout Ph.D. , Bc. David Cholt
Abstrakt CZ: Tento software automaticky rekonstruuje vnitřní strukturu svalu na základě znalosti několika málo vláken vybraných na povrchu svalu za podmínky dostupnosti 3D povrchového modelu tohoto svalu. Svaly mající více hlav nebo velké úponové oblasti s extrémně ostrými úponovými úhly jsou rovněž podporovány. Rekonstrukce se provádí algoritmem, vyvinutým v rámci projektu PUNTIS (LO1506), částečně financovaného MŠMT, na základě výsledků dosažených v Evropském projektu VPHOP (FP7-ICT-223865), který je detailně popsán v článku: Kohout J, Cholt D. Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2017, 150:85-95. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.08.002. Poslední verze tohoto softwaru lze stáhnout z https://github.com/kivzcu/CHMD.
Abstrakt EN: This software automatically reconstructs fibres in the whole volume of a muscle from those selectively sampled on the superficial layer providing that a 3D surface model of the muscle is available. Muscles having multiple heads or large attachment areas with an extremely acute pennation angle are supported. The reconstruction is done using the algorithm developed under the project PUNTIS (LO1506) funded by the Ministry of Education, Youth and Sports of the Czech Republic on the basis of the results achieved in the EU funded project VPHOP (FP7-ICT-223865). This algorithm is described in detail in: Kohout J, Cholt D. Automatic reconstruction of the muscle architecture from the superficial layer fibres data. Computer Methods and Programs in Biomedicine 2017, 150:85-95. https://doi.org/10.1016/j.cmpb.2017.08.002. The latest version of this software can be obtained from https://github.com/kivzcu/CHMD.
Klíčová slova

Zpět

Patička