Přejít k obsahu


Vrchní soud v Praze: K posttraumatické stresové poruše jako těžké újmě na zdraví

Citace:
FASTNER, J. Vrchní soud v Praze: K posttraumatické stresové poruše jako těžké újmě na zdraví. Trestněprávní revue, 2017, roč. 2017, č. 3, s. 77-79. ISSN: 1213-5313
Druh: ČLÁNEK
Jazyk publikace: cze
Anglický název: High Court in Prague: Posttraumatic stress disorder as a severe health damage
Rok vydání: 2017
Autoři: JUDr. Jindřich Fastner
Abstrakt CZ: Článek řeší problematiku těžké újmy na zdraví, konkrétně pak možnost, aby jako těžká újma na zdraví byla kvalifikována posttraumatická stresová porucha. Výklad je založen na rozboru rozsudku Vrchního soudu v Praze, který se touto otázkou zabýval v souvislosti s rozhodováním o odvolání proti prvostupňovému rozsudku, kterým byl obžalovaný uznán vinným trestným činem loupeže a trestným činem porušování domovní svobody. Základními předpoklady pro posouzení posttraumatické stresové poruchy jako těžké újmy na zdraví jsou přitom vždy jednak to, aby taková porucha trvala delší dobu, jednak aby se zároveň jednalo o vážnou poruchu zdraví. Soud zde vychází ze znaleckého psychiatrického posudku, nicméně o tom, zda se o těžkou újmu na zdraví jedná či nikoli, rozhoduje vždy v řízení před soudem soud, neboť jde o otázku právní.
Abstrakt EN: The article deals with the issue of severe health damage, namely the possibility of a posttraumatic stress disorder as a severe health damage. The interpretation is based on an analysis of the judgment of the High Court in Prague, which dealt with this issue in connection with the decision to appeal against the first instance judgment, whereby the defendant was recognized as guilty of robbery and a criminal offense of domestic freedom. The basic prerequisites for the assessment of posttraumatic stress disorder as a serious health impairment are both that the disturbance lasts for a longer period of time and that it is also a serious health disorder. The court makes its conclusion on basis of an expert psychiatric opoinion, however, whether or not serious harm is being done, it is always a matter for the court to hear the case, since it is a matter of law.
Klíčová slova

Zpět

Patička