Přejít k obsahu


Laboratory Investigation of Buried Pipes Using Geogrid and EPS Geofoam Block

Citace:
KHALAJ, O., AZIZIAN, M., MOGHADDAS TAFRESHI, S., MAŠEK, B. Laboratory Investigation of Buried Pipes Using Geogrid and EPS Geofoam Block. In IOP Conference Series: Earth and Environmental Science. Bristol: IOP Publishing, 2017. s. 1-10. ISBN: neuvedeno , ISSN: 1755-1307
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Laboratory Investigation of Buried Pipes Using Geogrid and EPS Geofoam Block
Rok vydání: 2017
Místo konání: Bristol
Název zdroje: IOP Publishing
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Ing. M. Azizian , prof. S.N. Moghaddas Tafreshi , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek
Abstrakt CZ: Tento článek popisuje výsledky laboratorních testů prováděných na ohebných PVC trubkách o průměru 160 mm, uložených v nezpevněném a vyztuženém výkopu s geogridovou vrstvou a geofoamovým blokem z expandovaného polystyrenu (EPS). Opakované zatížení s amplitudou 450 kPa a frekvencí 0,33 Hz bylo aplikováno na povrch příkopu za použití zatížení desky v průměru 150 mm pro simulaci zatížení vozidla. V průběhu testu bylo zaznamenáno zatížení s vertikálním průměrem (VDS), deformace na koruně trubky a přenesený tlak na korunku trubky až do 500 cyklů nakládání. Proměnné zkoumané v testovacím programu zahrnují tloušťku bloku EPS (30, 60 a 100 mm) a jeho hustotu (10, 20 a 30 kg / cm3). Trubky byly uloženy v hloubkách 1,5 násobku jejich průměru a šířka bloku EPS byla ve všech testech udržována konstantní 2,0 násobkem průměru trubky. Výsledky ukazují, že hodnoty VDS a namáhání potrubí se během počátečních zatěžovacích cyklů rychle zrychlily, poté se rychlost deformace a deformace výrazně snížila, když se zvýšil počet zatěžovacích cyklů. Podle výsledků byly minimální VDS a korunové deformace potrubí poskytnuty o tloušťce 100 mm a 30 kg / cm3 EPS bloku umístěného přes trubku s vrstvou geo-mřížky poskytující hodnoty 0,15 a 0,10 násobku hodnot získaných v zesílené příkopě s vrstvou geogridů.
Abstrakt EN: This paper describes the results of laboratory tests conducted on flexible PVC pipes with diameter of 160 mm, buried in unreinforced and reinforced trench with geogrid layer and expanded polystyrene (EPS) geofoam block. The repeated load with amplitude of 450 kPa and frequency of 0.33 Hz was applied on the trench surface, using plate loading at a diameter of 150 mm to simulate the vehicle loads. Vertical diameter strain (VDS), strain at pipe’s crown and transferred pressure on the pipe’s crown were recorded throughout the test for up to 500 cycles of loading. The variables examined in the testing program include thickness of EPS block (30, 60 and 100 mm) and its density (10, 20 and 30 kg/cm3). The pipes were embedded at depths 1.5 times their diameter and the width of EPS block was kept constant at 2.0 times the pipe diameter in all tests. The results show that the values of VDS and pipe strain increased rapidly during the initial loading cycles, thereafter the rate of deformation and strain reduced significantly as the number of load cycles increased. According to the results, the minimum VDS and pipe’s crown strain were provided by 100 mm thickness and 30 kg/cm3 of EPS block placed over the pipe with a geogrid layer giving values of, respectively, 0.15 and 0.10 times those obtained in the reinforced trench with a geogrid layer.
Klíčová slova

Zpět

Patička