Přejít k obsahu


Experimental Study on thermomechanical Properties of New-Generation ODS Alloys

Citace:
KHALAJ, O., MAŠEK, B., JIRKOVÁ, H., SVOBODA, J. Experimental Study on thermomechanical Properties of New-Generation ODS Alloys. In Proceedings of the World Academy of Science, Engineering and Technology. neuvedeno: World Academy of Science, Engineering and Technology, 2017. s. 501-504. ISBN: neuvedeno , ISSN: 2010-3778
Druh: STAŤ VE SBORNÍKU
Jazyk publikace: eng
Anglický název: Experimental Study on thermomechanical Properties of New-Generation ODS Alloys
Rok vydání: 2017
Místo konání: neuvedeno
Název zdroje: World Academy of Science, Engineering and Technology
Autoři: Dr. Omid Khalaj , Prof. Dr. Ing. Bohuslav Mašek , Dr. Ing. Hana Jirková , RNDr. Jiří Svoboda
Abstrakt CZ: Pomocí kombinace nových technologií a nekonvenčního použití různých druhů materiálů je možné dosáhnout specifických mechanických vlastností a struktur materiálu. Některé možnosti jsou umožněny kombinací práškové metalurgie při přípravě kovové matrice s dispergovanými stabilními částicemi dosaženými mechanickým legováním a horkou konsolidací. Tento článek vysvětluje termomechanické vlastnosti nové generace oxidu disperze zesílených slitin (ODS) ve třech teplotních pásmech se specifikovanými deformačními profily. Výsledky ukazují, že mechanické vlastnosti nových slitin ODS jsou výrazně ovlivněny termomechanickým zpracováním.
Abstrakt EN: By using a combination of new technologies together with an unconventional use of different types of materials, specific mechanical properties and structures of the material can be achieved. Some possibilities are enabled by a combination of powder metallurgy in the preparation of a metal matrix with dispersed stable particles achieved by mechanical alloying and hot consolidation. This paper explains the thermomechanical properties of new generation of Oxide Dispersion Strengthened alloys (ODS) within three ranges of temperature with specified deformation profiles. The results show that the mechanical properties of new ODS alloys are significantly affected by the thermomechanical treatment.
Klíčová slova

Zpět

Patička