Přejít k obsahu


METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI

Citace:
DVOŘÁKOVÁ, L., BASL, J., CIMLER, P., EGEROVÁ, D., GANGUR, M., JAKUBÍKOVÁ, D., PLEVNÝ, M., POKRIVČÁK, J., PREIS, J., TAUŠL PROCHÁZKOVÁ, P., VACEK, J., EGER, L. METODICKÉ LISTY PRO PŘEDMĚTY DOKTORSKÉHO STUDIJNÍHO PROGRAMU P6208 EKONOMIKA A MANAGEMENT FAKULTY EKONOMICKÉ ZÁPADOČESKÉ UNIVERZITY V PLZNI. 1. vyd. Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2018, 100 s. ISBN: 978-80-261-0759-0
Druh: KNIHA
Jazyk publikace: cze
Rok vydání: 2018
Místo konání: Plzeň
Název zdroje: Západočeská univerzita v Plzni
Autoři: Prof. Ing. Lilia Dvořáková CSc. , Prof. Ing. Josef Basl CSc. , Doc. Ing. Petr Cimler CSc. , Doc. PaedDr. Dana Egerová Ph.D. , Doc. RNDr. Mikuláš Gangur Ph.D. , Doc. Ing. Dagmar Jakubíková Ph.D. , Doc. Dr. Ing. Miroslav Plevný , Prof. Ing. Ján Pokrivčák Ph.D., M.S. , RNDr. Jiří Preis Ph.D. , Ing. Petra Taušl Procházková Ph.D. , Doc. Ing. Jiří Vacek Ph.D. , Doc. PaedDr. Ludvík Eger CSc.
Abstrakt CZ: Hlavním záměrem publikace Metodické listy pro předměty doktorského studijního programu P6208 Ekonomika a management Fakulty ekonomické, Západočeské univerzity v Plzni je detailně představit čtyřletý doktorský studijní program z hlediska jeho zaměření a obsahu v kontextu kreditního systému studia. Publikace je rozčleněna do tří kapitol, které představují základní strukturu doktorského studijního programu Ekonomika a management v následujících oblastech: 1. povinné předměty – 16 předmětů, 2. povinně-volitelné předměty – 4 předměty, 3. výběrové (volitelné) předměty – 6 předmětů.
Klíčová slova

Zpět

Patička